GYES

Ausztriában a GYES igénylése azután a gyermek után lehetséges, amely után az osztrák munkaviszony jogán jár az osztrák családi pótlék. Az ausztriai GYES-t a gyermek 6 hónapos koráig visszamenőleg lehet kérvényezni

Az igény benyújtás további feltételei:

  • ausztriai családi pótlék igénylésének beadása
  • közös bejelentett állandó lakcím a gyermekkel
  • folyósítása alatt az igénylő éves jövedelme nem lépheti túl a 16.200 Eurót
  • várandósgondozási könyv / gyermek eü. kiskönyv (5-5 vizsgálat pecsétjével ellátva), Ausztriában szülés esetén Mutter Kind Pass

GYES igénylés minden esetben csak egy (a legkisebb gyermek) után vehető igénybe.

Különélő szülőknél a gyermekfelügyeletről szóló igazolás (ebben az esetben az igénylő szülő a családi pótlékra jogosult szülő lehet kizárólag.

A GYES-t a tartományilag illetékes egészségpénztár (Gesundheitskasse) fizeti ki.

Ausztriában szülés esetén a terhességi-gyermekágyi segélyt (Wochengeld) folyósító egészségbiztosítási szerv lesz az illetékes, illetve az, amelyiknél az igénylő biztosított vagy legutoljára biztosítva volt; ennek hiányában, amelyiknél a másik szülő biztosított vagy legutoljára biztosítva volt.

A GYES a családi pótlék elbírálásától függ. Az egészségbiztosítási pénztár (Gesundheitskasse) mindig megvárja a családi pótlékról szóló határozatot, és a Finanzamt értesítésében vagy határozatában foglalt időtartamhoz igazodik (a választott verzió keretein belül).

Amennyiben családi pótlék különbözet jár az igénylőnek, úgy a GYES is évente utólag, egy összegben kerül kifizetésre. Ha a családi pótlék teljes összegének kifizetése jár Ausztriából, akkor a GYES-t havonta utólag utalják a megadott bankszámlára, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig.

A családi pótlékkal ellentétben a GYES-t a nem csak az ausztriai munkaviszonnyal rendelkező szülő, hanem a gyermekkel otthon lévő szülő is megigényelheti. A jövedelemkorlát (16.200 Euró) miatt ezt a lehetőséget érdemes választani. 2017 március 1-jétől az átalánymodellt (4 különböző átalány alapján lehetett igényelni) felváltja az ún. \”GYES-számla\” (KBG-Konto). A jövedelemalapú igénylés is megmarad opciónak, de hozzáigazítják az új modellhez.

Partnerschaftsbonus: Amennyiben mindkét szülő közösen (egymás között megosztva min. 40-60%-ban) kérvényezi a gyest, így lehetőség lesz extra kifizetések megigénylésére is, összesen 1.000 € értékben

GYES kifizetésének menete:

Ahogy a családi pótlék kifizetésénél, ebben az esetben is munkaviszony függő, hogy melyik EU állam fizeti ki a GYEST. Amennyiben az egyik szülőnek van magyar munkaviszonya, úgy Ausztriából a különbözetre lesz jogosult az igénylő. Magyarországon a gyermek 3 éves koráig összesen kifizetett CSED, GYES és GYED összegeit éves szinten kiszámolva kerül megállapításra az osztrák GYES. Ennek megfelelően a Krankenkasse megvizsgálja, majd a Magyar Államkincstár aktuális adatai alapján megbecsülik, hogy a három év alatt összesen mekkora összeget folyósítanak Magyarországról, majd ezt az összeget kivonják az Ausztriában választott GYES időtartamnak megfelelő teljes összegből és az így kapott összeget osztják el az osztrák verziónak megfelelő napok számával és ezt szorozzák 365-tel, így jön ki az egy éves különbözet összege.

A GYES-t a családi pótlék különbözeti igényléséhez hasonlóan a magyar GYES vagy GYED és az osztrák GYES különbözeteként évente egyszer fizetheti ki az illetékes Krankenkasse, amennyiben az egyik szülő rendelkezik magyar jogviszonnyal. Ha nem volt magyar munkaviszony és csak a GYES-re van jogosultság, megszűntetik az ellátást Magyarországról és csak Ausztriából kerül kifizetésre a GYES.

Jövedelemalapú GYES

Elsősorban azoknak a szülőknek javasolt akiknek magasabb a bruttó jövedelmük, valamint rövidebb időn belül újra munkába akarnak állni. Az igénylés feltétele, hogy az igénylő a Mutterschutz előtti 6 hónapban 2 hétnél hosszabb idejű megszakítás nélkül dolgozott. Napi összege a Wochengeld 80%-a, de legfeljebb napi 66 €, vagy havi 2.000 €. Az igénylés időtartama egy igénylő szülő esetén 365 nap, de legfeljebb a gyermek 1 éves koráig tart. Mindkét szülő igénylése esetén 426 nap, de legfeljebb a gyermek 14 hónapos koráig lehetséges

Ausztriában született gyermek esetén a GYES ügyintézésének menete 

Először is egy tévhit eloszlatása:Amennyiben valaki Ausztriában él és kint születik gyermeke, akkor a gyermek állampolgársága természetesen NEM lesz automatikusan osztrák. A gyermek CSAK a szülők állampolgárságát veheti fel, vagyis magyar szülők gyermeke magyar állampolgár lesz.

Milyen sorrendben ügyintézzünk?

1. Geburtsurkunde, Meldezettel:

Szülés után, a kórházból elbocsátáskor, kapnak a szülők egy igazolást a gyermek születéséről, illetve a kórházi tartózkodásról. Ezzel az igazolással, valamint a szülők személyes okmányaival a Magistrat-on kell megigényelni a gyermek Születési Anyakönyvi kivonatát, illetve a Meldezettelt (természetesen a Meldezettelről akkor beszélünk, ha a szülőknek van osztrák bejelentett lakcímük).

2. E-card / Sozialversicherungsnummer

A gyermek osztrák születési anyakönyvi kivonatával + a kórházi igazolással tudunk az illetékes társadalombiztosítónál ( GKK, SVA, BVA, stb… ) E-card számot igényelni a gyereknek. Ezt fontos mielőbb megszerezni, mert e nélkül nem tudjuk a gyereket orvoshoz vinni!

3. Magyar születési anyakönyvi kivonat

Ahhoz, hogy a családi pótlékot, gyest és egyáltalán a gyermek identitását igazoló okmányokat (útlevél) intézni lehessen, szükség van a magyar születési anyakönyvi kivonatra.

Az osztrák születési anyakönyvi kivonatot le kell fordítani az OFFI-nál (csak az OFFI fordítást fogadják el) magyarra – ez min. 10-15 ezer Forint.

A kérelmet a magyar anyakönyvi kivonatra, vagy a magyar külképviseleteken vagy Magyarországon bármelyik Anyakönyvvezető Hivatalban lehet leadni. A kérelemhez kell a szülők anyakönyvi kivonata, a házassági anyakönyvi kivonat, a szülők személyi igazolványa vagy útlevele és amennyiben van, úgy a magyar lakcímkártyájuk – fontos, hogy minden dokumentum érvényes legyen!

Az anyakönyvvezető kitölti az “Adatlapot külföldön történő születés hazai anyakönyvezéséhez” nevű dokumentumot és becsatolja a fent nevezett dokumentumok fénymásolatát, majd ezeket továbbítja Budapestre a központi Hivatalba, ahol kb. 2-3 hónap múlva kiállítják az anyakönyvi kivonatot.

4.Amennyiben a szülők rendelkeznek magyar lakcímmel, úgy a gyermeknek is rendelkezni kell magyar lakcímmel. 

A Gyermek lakcímének egyeznie kell legalább az egyik szülő lakcímével

A magyar lakcímkártyát kb. 3 héttel a magyar születési anyakönyvi kivonat után postázzák ki. Nagyjából ezzel egyidejűleg kiküldik a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ), illetve adóazonosító számát is.

5. Személyi igazolvány/ útlevél

Amikor megkaptuk az anyakönyvi kivonatot és a lakcímkártyát, akkor a Magyar Külképviseletnél, vagy Magyarországon bármelyik okmányirodában el lehet kezdeni a személyazonosító okmány kérvényezését.

6. Anmeldebescheinigung

Amennyiben a család Ausztriában él, mindenképpen fontos az Anmeldebescheinigung elintézése a gyermeknek. Elvileg 4 hónapon belül, a születés után ennek meg kell történnie. A családi juttatások előfeltétele az Ausztriában élő családok számára, hogy mind a szülőknek, mind a gyermeknek rendelkezni kell Anmeldebschinigung-gal!

7. Családi pótlék / gyes

Azért is érdemes elintézni az Anmeldebescheinigung-ot, mert különben az osztrák családi pótlékot és gyest a magyar lakcímmel kell beadni. Ha nem szeretnénk több hónapos várakozásnak kitenni magukat, amíg az E411-es nyomtatványt a magyar kormányhivatal leigazolja, úgy mind a szülőktől, mind a gyermektől le kell adni az Anmeldebescheinigung-ot a kérvényekkel együtt!