Nyugdíjkérelmet Ausztriában, illetve Magyarországon az nyújthat be, aki a törvényben meghatározott életkort betöltötte a meghatározott szolgálati időt megszerezte


Jelen pillanatban az általános nyugdíjkorhatár férfiak esetében 65 év, a nők esetében pedig 60 év. 2024-től a nők nyugdíjkorhatára folyamatosan igazodni fog a férfiakéhoz, 2033-tól pedig egységesen 65 év lesz a nyugdíjkorhatár mindkét nem esetében. Az 1963 december 1. előtt született nők 60 éves korban mehetnek nyugdíjba, viszont az 1968 június 2. után születtek nők már csak 65 évesen. Ausztriában 15 év, Magyarországon legalább 20 év szolgálati idő (munkaviszony, vállalkozói jogviszony) szükséges az öregségi nyugdíjkérelemhez. Tehát az életkor mellett az is feltétel, hogy a nyugdíjkérelem igénylője Magyarországon legalább 20, Ausztriában legalább 15 évet dolgozzon.

FONTOS! Ez nem azt jelenti, hogy Ausztriából csak akkor kap valaki nyugdíjat, ha volt 15 év osztrák munkaviszony! A szolgálati idő számítása egységes, tehát mindkét ország beszámítja a másik országban szerzett szolgálati időt. Ne hallgassa el a nyugdíjkérelmében, ha másik országban is szerzett jogosultsági időt!

Öregségi nyugdíj feltételei

Ehhez szükséges 180 hónap, vagyis 15 év biztosítási időtartamra ebből legalább 84 hónap, vagyis 7 év egy kereső tevékenységhez kell, hogy kötődjön (ebbe az időszakba beleszámít közeli hozzátartozó vagy fogyatékos gyermek ápolásával töltött idő is).

Nyugdíj kiszámítása / kifizetése

Az 1955. január 1. után születettek esetében egy ún. nyugdíjszámla „Pensionskonto” alapján kerül kiszámításra a nyugdíj jogosultság. A 2004 előtt szerzett biztosítási időtartamokra kapunk egy kezdeti jóváírást, úgynevezett Kontoerstgutschrift-et és a 2004 december 31. utáni biztosítási időtartamok után pedig a járulékalapunk 1,78%-a kerül jóváírásra éves szinten a nyugdíj számlánkon.

A nyugdíj utólag, azaz a tárgyhót követő hónap első napján kerül kifizetésre. Amennyiben ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, úgy nyugdíja a határidőt megelőző utolsó munkanapon kerül kifizetésre.

Ausztriában a nyugdíjat évi 14 alkalommal fizetik ki az igénylő által megadott bankszámlára.

Nyugdíj melletti munkavállalás

A nyugdíj mellett korlátozások nélkül lehet munkát vállalni, ez nem jár semmilyen levonással, sőt növelheti a nyugdíjunkat abban az esetben, ha a nyugdíj folyósítása mellett végzünk keresőtevékenységet, ebben az esetben kb. éves szinten egy 4,2%-os bónusszal számolhatunk, amennyiben pedig nem vesszük igénybe a nyugdíjunkat, hanem eltoljuk az igénylését, akkor minden munkával töltött év kb. 10%-os nyugdíj emelkedést eredményezhet.

Több országban szerzett jogosultság

Már egy év ausztriai munkaviszony után jogosult lehet Ausztriából résznyugdíjra. Ha valaki több EU/EGT tagállamban szerzett biztosítási időt, a minimális időfeltétel (jellemzően 12 hónap biztosítási idő) teljesítése esetén minden érintett államtól jogosult a résznyugdíjra. Amennyiben magyar állampolgárként Ausztriában nem szerez többet, mint 12 biztosítási hónap, az osztrák biztosítási hónapokat a magyar nyugdíj számításánál veszik figyelembe, tehát úgy tekintik, mintha az igénylő Magyarországon szerezte volna ezeket a hónapokat. Amennyiben az Ausztriában szerzett biztosítási hónapok száma legalább 12 hónap, Ausztriából saját résznyugdíj jár.

Ausztriában a nyugdíj adóköteles, így a bruttó nyugdíjból  5,1% egészségbiztosítási járulék (sozialversicherung), illetve a személyi jövedelemadó (lohnsteuer) kerül levonásra.

Korai nyugdíj Korridorpension

Korridorpension a hosszú biztosítási idejűek nyugdíja (Hacklerregelung) mellett a leggyakoribb korai nyugdíjforma. Ennél az esetnél a nyugdíjazás időpontját a munkavállaló határozhatja meg, Korridorpension-t legkorábban a 62. életév betöltését követően lehet igényelni. A nyugdíjazás feltétele a mérési napon a minimálisan előírt biztosítási hónapok megléte. Hölgyek esetében ez a szabályozás csak 2028-tól lesz jelentős, hiszen ők addig a 62. életév betöltése előtt már nyugdíjba mehetnek.

Schwerarbeiterpension / Nehéz fizikai munkavégzés után járó nyugdíj

Ezzel a korai nyugdíjazási lehetőséggel akkor lehet élni, ha fizikailag, vagy pszichikailag megerőltető munkát végzett a munkavállaló hosszabb időn keresztül (minimum 10 évig az utolsó 20 éven belül). Schwerarbeitspension legkorábban a 60. életév betöltése után kérvényezhető, ha legalább 540 hónap (45 év) biztosítási időtartam rendelkezésre áll, amiből az utolsó 240 hónapból  (20 év) a mérési nap előtt minimum 120 hónap ledolgozása történt nehéz körülmények között (10 év).

A kérvényt az illetékes nyugdíjfolyósítónál adhatjuk le. Arról, hogy milyen tevékenységek tartoznak ebbe az ún. Schwerarbeiter Regelung-ba, arról a Sozialministerium honlapján kapunk még több információt, vagy alábbi jogtárban  tájékozódhatunk: