Családi pótlék

A családi pótlék az osztrák családtámogatási rendszer egyik legfontosabb alapköve.

A családi pótlékot az osztrák adóhivatal (Finanzamt) bírálja el és fizeti ki.

Alapvetően a családi pótlék alanyi jogon jár a jövedelemtől függetlenül, amennyiben a család életvitelének a központja Ausztriában található és a gyermek a szülővel igazolhatóan közös háztartásban él.

A családi pótlékra a törvény kifejezett szándékára az anya jogosult. Abban az esetben,- ha a gyermek nem közös háztartásban él,- igényelheti meg az a személy, aki a gyermek életfenntartási költségeit túlnyomó részben finanszírozza.

Kivételes esetekben a gyermek a családi pótlékot magának is igényelhet, amennyiben a szülők nem járulnak hozzá a gyermek életfenntartási költségeihez.

A családi pótlék a gyermek után minden egyéb feltétel nélkül a 18. betöltött életévéig jár

A felnőtt korú – 18. életévét betöltött  – gyermeknek, amennyiben nappali tagozaton szakmai képzésben vagy felsőoktatásban vesz részt, úgy a betöltött 24. életévéig jár a juttatás.

Amennyiben a gyermek katonai sorszolgálatot vagy azt helyettesítő civil szolgálatot teljesít, vagy felsőfokú képzésben veszt részt, melyet abban az évben megkezd, amikor  19.  életévét betölti, úgy kitolódik a jogosultság a gyermek 25. életévének a betöltéséig.

Emelt családi pótlék

Tartósan fogyatékos gyermekek részére az osztrák állam emelt családi pótlékot fizet. Amennyiben az emelt családi pótlékra jogosult a gyermek, úgy a jogosultság vége a 25. életév betöltése. A pótlék összege 164,90.- Euro/hó.

Akkor jár 25 éves korig a családi pótlék a gyermek után , ha a gyermeknek gyermeke született, vagy abban az évben amikor a 24. életévét betölti, terhes volt.

Ehhez minden esetben a családi pótlék összegével együtt egy további juttatás az ún. Kinderabsetzbetrag is kifizetésre kerül. Ennek összege 2022.12.31-ig 58,40.- Euro, 2023.01.01-től 61,80.- Euro. Ezt nem kell külön kérvényezni, a családi pótlékkal együtt kerül kifizetésre.

A családi pótlék összegéhez tartozik az ún. Kinderabsetzbetrag, ami 2023-ban havonta 61,46 €/ gyerek, 2024-től viszont 67,78 €/gyerek összegre emelkedik.

Iskolakezdési támogatás

A családi pótlékkal együtt kerül kifizetésre minden gyermek után 6 és 15 éves életkor között, mindig szeptemberben 105,24.- Euro összegben.

Ha a család közös lakcíme (ahol a gyermek az igénylővel igazoltan közös háztartásban él) Magyarországon van, a családi pótlékot két különböző módon fizethetik ki Ausztriában:

Teljes összegű kifizetés

Akkor jár, ha egyik szülőnek sincs magyar jogviszonya, így nincs jogosultsága magyar ellátásra sem. Ilyenkor a Magyar Kormányhivatal automatikusan megszünteti a magyar családi pótlék folyósítást, és a teljes összegű ellátás Ausztriából jár.

Különbözeti kifizetés

Ez a magyar családi pótlék és a teljes osztrák családi pótlék különbözetét jelenti. Különbözeti kifizetés van minden olyan esetben, ahol a gyermek valamelyik szülője magyar jogviszonnyal rendelkezik (alkalmazotti munkaviszony, vállalkozói, munkanélküli ellátás, nyugdíj, stb.). Ebben az esetben nem lehet a magyar családi pótlékot lemondani, még akkor sem, ha valamelyik szülő lakhelye és/vagy munkaviszonya nem ismert. Ezt a Magyar Kormányhivatal az Egészségbiztosítóval együtt vizsgálja ki.

Ha Ausztriában megszűnik a munkaviszony és nincs jogosultsága a családi pótlékot igénylő szülőnek munkanélküli ellátásra, a jogviszony megszűnése napjától nem jár családi pótlék. Amennyiben az igénylő havonta kapja a juttatást, célszerű azonnal jelezni a munkaviszony megszűnését az osztrák kifizetőhelynek (finanzamt), különben a jogosultság nélküli időszakra kifizetett ellátást visszafizettetik. Ekkor Magyarországon újra kérelmezni kell a családi pótlékot.

Fontos!

Ausztriában a családi pótlékot visszamenőleg 5 évre lehet igényelni, ezzel szemben Magyarországon visszamenőleg csak 2 hónapra lehet beadni a kérelmet!

Amennyiben a gyermek saját jövedelemmel rendelkezik, úgy 18 éves korig ezt nem veszik figyelembe és a gyermek jogosult a családi pótlékra. Amennyiben –  jövedelemszerzés esetén – a 19. életévének betöltése utána  a gyermek jövedelme 13. és 14. havi fizetés nélkül meghaladja a 10.000 €-t , úgy a családi pótlékra már nem jogosult.

A nem Ausztria területén élő EU/EWR polgárok gyermekei utáni jogosultság a családi pótlékra

Amennyiben a család életvitelének a központja nem Ausztria területén van, úgy az európai családtámogatási jogszabályok az irányadóak. Az európai rendelet száma: EWG No: 883/04

Egy munkavállaló vagy vállalkozó alapvetően jogosult a családi pótlékra abban az államban, ahol a munkavégzést végzi, akkor is ha a család egy másik EU vagy EWR tagállamban tartózkodik.

Amennyiben azonban két állam jogosultsága egyszerre lép fel, mert pl. az egyik szülő az egyik államban, a másik egy másik államban végez jövedelemszerző tevékenységet, úgy a „lakóhely elv” kerül alkalmazásra. Vagyis elsődlegesen az az állam fizeti ki a családi juttatást, amelyikben a család él, a másik állam azonban köteles kiegészíteni arra az összegre, amennyit az ott élő családok kapnak.

Amennyiben egy EU/EWR polgár Ausztriában letelepedik, úgy alanyi jogon jogosult a családi pótlékra, amennyiben az élet fenntartáshoz elegendő jövedelmet vagy vagyont tud felmutatni, valamint a kérelmező és a gyermek Ausztriában betegellátásra jogosult.

Ausztriában fennálló tanulói jogviszony után nem jár a családi pótlék.

Családi pótlék külön élő, elvált szülők esetében:

Fontos változás 2017 évben, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben az az Ausztriában dolgozó szülő, aki nem él gyermekével közös háztartásban a fizetett tartásdíj mértékétől függetlenül nem jogosult a családi pótlékra

2017-től csak a gyermekkel egy háztartásban élő szülő jogosult az osztrák családi pótlékra akkor is ha ő maga nem, csak a másik szülő dolgozik Ausztriában Pl. : ha az apa dolgozik Ausztriában és mondjuk 250 €-t (kb. 78.000 Ft) fizet egy gyermek után aki nem vele él, hanem az édesanyjával akkor is az anya lesz jogosult a családi pótlékra az apa jogviszonya alapján(korábban ha az apa az osztrák családi pótléknál magasabb összeget fizetett, akkor jogosult volt a családi pótlékra, ha kevesebbet fizetett akkor szintén a gyermek édesanyja kapta meg az ellátást)

A két ország 2023 májusától jogvitában áll a külön élő, elvált szülők elsődleges kifizetőhely illetékessége iránti megállapítás okán. Emiatt a kifizetések az külön élő szülők számára felfüggesztésre kerültek a finanzamt részéről, erről bővebben blogunkban olvashat: https://omip.hu/ujabb-jogvita/

Fontos változás: nő a családi pótlék összege 2024.01.01-től

Ha még nem igényelte meg családi pótlékját, akkor forduljon hozzánk bizalommal: